Kategoriarkiv: PTSD

Poster som kan relateres til min PTSD

Saksbehandlerne hos NAV

Det ser ut som leger og saksbehandlerne i Nav har forskjellig syn på hva som er sykdom. Dette sier lege og spesialist i samfunnsmedisin Gisle Roksund til Dagbladet. Det kan jeg skrive under på, med både store og små bokstaver! For der Forsvaret og forsvarets psykiatere sier at mine opplevelser – enkeltvis – kan gi… Les mer »

Uførereformen 2015

Da den nye Uførereformen kom i 2015 og «uførepensjon» fikk det litt mindre verdige navnet «uføretrygd», fikk alle på uføretrygd en høyere brutto trygd – og samtidig skulle trygden skattlegges som vanlig inntekt. Dette skulle gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeide, for de som hadde mulighet til det. Høres fint ut. Jeg har… Les mer »

Når prinsippene blir skammelige

(Dette innlegget vil antakelig bli redigert etterhvert som jeg husker nye detaljer) Som jeg så vidt har vært inne på tidligere, så har jeg Post Traumatisk Stress Syndrom eller PTSS/PTSD. Dette er en konsekvens etter tjeneste i utlandet for Forsvaret, og Forsvaret og Statens Pensjonskasse har begge vært tydelige på at min skade er en… Les mer »